لیست قیمت ورق کامپوزیت آلوباند یو اس آ USA

20 شهریور 95

توجه: در صورت نیاز به  ضخامت آلومینیوم 0.5 مبلغ 100.000 ریال به قیمت های ذیل افزوده می گردد

 رنگکدضخامت لابه آلومنیومقیمت هر مترمربع(ریال) 
1نقره ای روشنALM - 101 BRIGHT SILVER0.3560000
2طلائی شامپاینیALM - 102 CHAMPAGNE GOLD0/3560000
3برنجی متالیکALM - 103 METALLIC BRASS0/3560000
4نقره متالیک خاکستریALM - 104 GRAY METALLIC SILVER0/3560000
5یشمی متالیکALM- 106 METALLIC JADE0/3560000
6نقره شامپاینیALM - 107 CHAMPAGNE SILVER0/3560000
7برنز متالیکALM - 108 METALLIC BRONZE0/3560000
8طلائی متالیکALM - 109 METALLIC GOLD0/3560000
9متالیک رز صحراییALM - 112 DESERT ROSE METALLIC0/3560000
10آبی متالیکALM - 113 BLUE METALLIC0/3560000
11نقره ای شامپاینی روشنALM - 115 BRIGHT CHAMPAGNE SILVER0/3560000
12خاکستری تیرهALM - 121 RAW GREY0/3560000
13نقره ای دودیALM - 133 SMOKE SILVER0.3560000
14مشکی متالیکALM - 143 METALLIC BLACK0/3560000
15زردALS - 117 YELLOW0/3560000
16قرمز روشنALS - 118 SIGNAL RED0 / 3560000
17آبی دریاییALS - 119 SEA BLUE0 / 3560000
18آبی تیره(سورمه ای)ALS - 120 DARK BLUE0 / 3560000
19خاکستری موشیALS - 122 RAT GREY0 / 3560000
20سبز طبیعیALS - 124 NATURAL GREEN0 / 3560000
21سفیدALS - 125 WHITE0 / 3560000
22سفید متمایل به زرد(شیری)ALS - 126 APRICOT WHITE0 / 3560000
23سفید عاجیALS - 127 IVORY WHITE0 / 3560000
24سفید یک دستALS - 128 PURE WHITE0 / 3560000
25مشکی ذغالیALS - 130 COAL BLACK0 / 3560000
26کبودALS - 137 BURGUNDY0 / 3560000
27سفید استخوانیALS - 140 BONE WHITE0 / 3560000
28بنفش آبیALS - 142 PURPLE BLUE0 / 3560000
29نارنجیALS-337 ORANGE0 / 3560000
30سفید کرمیALS - 430 CREAM WHITE0 / 3560000
31آینه ای نقره ایALR – 601 ANO MIRROR0 / 3770000
32آینه ای طلائیMIRROR ALR-602 ANO0 / 3790000
33خش دار نقره ایALM - 110 BRUSHED SILVER0 / 3780000
34بنفش منشوریALP-401 PRISMATIC VIOLET0 / 5فروش ویژه710000
35مشکی فوق براقALK-501 SPARKING BLACK0/5710000فروش ویژه
36سفید فوق براقALK-502 SPARKHNG WHITE0/5فروش ویژه710000
37سبز فوق براقALP-401 PRISMATIC OLIVE0/5710000فروش ویژه
38خاکستری فوق براقALK-505 SPARKING GREY0/5فروش ویژه710000
39طرح چوب گردوALW-301 WALNUT0/3770000
40طرح چوب تیرهALW-309 ROYAL WENGE0/3770000
41طرح چوب روشنALW-314 WHITE AHORN0/3770000
42طرح گرانیت مشکیALG-202 GRANITO NERO0/3770000
43طرح گرانیتALG-208 SERPEGIANTE0/3770000
44طرح گرانیت روشنALG-205 BANCO CARRARA0/3770000